ISD
РусEngУкр 

Суд першої інстанції визнав незаконною постанову Кабміну стосовно введення квот на імпорт вугілля та коксу

14.06.2013

Беручи до уваги численні запити засобів масової інформації щодо судового процесу за позовами ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (далі — ПАТ «АМК») та ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» (далі — ПАТ «АКХЗ») до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною Постанови Кабінету Міністрів України № 225 від 13 березня 2013 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1201» (Постанова про введення квот на імпорт вугілля та коксу) (далі — Постанова КМУ № 225), Група «ІСД» вважає за необхідне публічно викласти свою правову позицію стосовно суті судового процесу, а також повідомити громадськість про результат розгляду справи Окружним адміністративним судом міста Києва.

10 червня 2013 Окружним адміністративним судом міста Києва було винесено рішення про задоволення позовних вимог ПАТ «АМК» і ПАТ «АКХЗ» (далі — Рішення Суду).

Відповідно до Рішення Суду, Постанову КМУ № 225 визнано незаконною.

Якщо Кабінет Міністрів України не подасть апеляційну скаргу, Рішення Суду набуде чинності через 10 днів після отримання Кабінетом Міністрів України повного тексту такого рішення.

В основу позовів ПАТ «АМК» і ПАТ «АКХЗ» до Кабінету Міністрів України були покладені аргументи щодо численних порушень Кабінетом Міністрів України вимог Закону України «Про Кабінет Міністрів України», Регламенту Кабінету Міністрів України, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», які регулюють процедури підготовки та прийняття нормативно-правових актів.

Численні процедурні порушення при прийнятті Кабінетом Міністрів України нормативно-правового акту (Постанови КМУ № 225), на думку Групи «ІСД», свідчать про недостатній рівень законності і транспарентності у діяльності Кабінету Міністрів України та підривають авторитет Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади європейської держави.

Зокрема, звертаємо увагу на такі грубі порушення законодавства, допущені Кабінетом Міністрів України.

  • Частиною 9 статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» передбачено, що «рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики». Розгляд питання про прийняття Постанови КМУ № 225 здійснювався без подання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державну політику у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
  • Частиною 1 статті 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачено, що «регуляторний акт не може бути прийнятий ... якщо проект регуляторного акта не був опублікований». Проект Постанови КМУ № 225 (у редакції, яка була прийнята 13 березня 2013) не був опублікований відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Публікація «проекту» Постанови КМУ № 225 від 13 березня 2013 була здійснена Міністерством енергетики та вугільної промисловості України тільки 14 березня 2013, тобто фактично після того, як Постанова КМУ № 225 вже була прийнята Кабінетом Міністрів України.
  • Пунктом 3 параграфа 19 Глави 2 Розділу 3 Регламенту Кабінету Міністрів України передбачено, що внесення в ході засідання змін до порядку денного засідання Кабінету Міністрів України щодо прийняття актів законодавства не допускається. Постанова КМУ № 225 була прийнята з ініціативи Міністра енергетики та вугільної промисловості України, питання про розгляд якої було внесено безпосередньо під час засідання Кабінету Міністрів 13 березня 2013 без попереднього внесення даного питання до порядку денного засідання Кабінету Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України були допущені також інші порушення Законів України, які детально описані у позовних заявах.

Окремо, безумовно, йдеться також про грубе порушення Кабінетом Міністрів України норм міжнародних угод, стороною яких є Україна — Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (основний юридичний документ Світової організації торгівлі) та Угоди про Зону вільної торгівлі СНД.

Зокрема, Генеральна угода з тарифів і торгівлі (далі — ГАТТ) дуже жорстко й однозначно обмежує можливості впровадження кількісних обмежень на імпорт товарів. Частиною 1 статті XI ГАТТ передбачено, що «ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків, чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів, не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-якою стороною щодо імпорту будь-якого товару, який походить з території будь-якої іншої сторони, або щодо експорту чи продажу на експорт будь-якого товару, призначеного для ввезення на територію будь-якої іншої сторони ... ». Це є фундаментальним правилом здійснення міжнародної торгівлі для всіх країн-членів Світової організації торгівлі.

Група «ІСД» вважає, що введення квот на імпорт вугілля і коксу прямо суперечить частині 1 Статті XI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

Аналогічна оцінка дій Кабінету Міністрів України вже здійснена і країнами-членами СОТ, представники яких в рамках внутрішніх процедур СОТ донесли свою однозначну позицію уряду України.

Питання очевидного і грубого порушення норм і правил СОТ з боку України вже було предметом розгляду засідань Комітету СОТ з ліцензування імпорту та Комітету СОТ з доступу на ринки, під час яких представники багатьох країн висловили свою однозначну негативну оцінку дій Кабінету Міністрів України та кваліфікували введення квот як очевидне грубе порушення норм та правил СОТ.

Група «ІСД» вважає за необхідне зазначити, що саме по собі квотування імпорту, незалежно від результату розподілу квот, є абсолютно неприйнятним інструментом обмеження свободи здійснення зовнішньоекономічної діяльності для металургійних і коксохімічних підприємств України, а також для численних постачальників вугілля і коксу з різних країн, імплементація якого може мати серйозні негативні економічні наслідки для металургійної галузі України, а також негативні наслідки для репутації України як держави на міжнародній арені.

Судовий процес для Групи «ІСД» становить не засіб захисту своїх комерційних інтересів в поточних умовах 2013 року, а принциповий спосіб довести у правовій площині абсолютну неприпустимість впровадження Україною, яка є країною-членом СОТ, будь-яких кількісних обмежень на імпорт товарів.

Група «ІСД» продовжить інформувати громадськість про розвиток подій у справі про оскарження Постанови КМУ № 225 і залишає за собою право публікувати всі істотні документи, які стосуються даної справи, включно з будь-якими письмовими документами, які подавалися або подаватимуться Кабінетом Міністрів України, а також повними текстами рішень судів всіх інстанцій.

 
Олімпіада-2012: Бронзова медаль спортсменки СК «ІСД»
На заводі «ІСД» у м. Алчевську відбудеться пуск в промислову експлуатацію першої в СНД і Україні газотурбінної електростанції комбінованого циклу

Архiв


© 2003-2018 Корпорацiя «IСД»

Тел.: +38 (044) 389-41-00
Факс: +38 (044) 389-41-11

 
 
Сайт зроблено
у SKS Design, 2009