ISD
РусEngУкр 
Технічне оновлення та розвиток комбінату

Технічне оновлення та розвиток ПАТ «ДМКД»

Об’єкти модернізації та капремонти

Для забезпечення продуктивної роботи агрегатів та обладнання підвищена увага на комбінаті приділяється їх підтримці в працездатному стані шляхом проведення своєчасних капітальних та поточних ремонтів з заміною та модернізацією устаткування.

У 2010 році виконано капітальні ремонти 3-го розряду ДП №8 та ДП №9, капітальні ремонти повітронагрівачів №4 ДП №8 та №1 ДП №9, міксера конвертерного цеху, МБЛЗ №1, а також енергетичного устаткування.

Технічне переоснащення та реконструкція (капбудівництво)

У 2009-2010 рр продовжено роботи з реалізації розробленої «Програми технічного переоснащення та реконструкції комбінату».

У вересні 2009 року завершено будівельно-монтажні роботи та введено до експлуатації агрегат позапічного оброблення сталі «піч-ковш» №1, продуктивністю 1 млн. т обробленої сталі/рік, обладнання якого було поставлено австрійською фірмою «Siemens VAI». Введення до експлуатації агрегату дозволило забезпечити задані параметри сталі за хімскладом та температурою для розливки на МБЛЗ, підвищити якість сталі та конкурентоспроможність продукції комбінату.

Для забезпечення стабільної та продуктивної роботи агрегату «піч-ковш» планується у найближчій перспективі завершення робіт зі спорудження фільтро-компенсуючого пристрою (ФКУ), устаткування якого поставлено фірмою «Nokian Capacitors».

У 2009-2010 рр продовжено будівельно-монтажні роботи з будівництва другого агрегату «піч-ковш» №2 продуктивністю 2,3 млн. т обробленої сталі/рік, устаткування якого поставлено австрійською фірмою «Siemens VAI». Завершення робіт та введення агрегату до експлуатації планується у 2012 році.

У 2009-2010 рр продовжені роботи по спорудженню допоміжних об’єктів введеної до експлуатації у кінці 2008 року сортової 7-струмкової МБЛЗ №1, що дозволить забезпечити її стабільну роботу та вихід на проектну потужність.

У травні 2009 року зупинено на реконструкцію блюмову МБЛЗ №3, у рамках якої виконано демонтаж устаткування та фундаментів існуючої МБЛЗ, яка відливає безперервно литі заготівки січенням 335×400 мм, та встановлення на нові фундаменти обладнання 7-струмкової сортової МБЛЗ (аналогічної МБЛЗ №1) для виробництва квадратних та, у перспективі, круглих безперервно литих заготівок січенням від 130 до 210 мм продуктивністю 1,4 млн. т/рік. Обладнання нової сортової МБЛЗ також поставлене австрійською фірмою «VAI Pomini». Завершення робіт та введення МБЛЗ в експлуатацію планується на початку 2011 року.

Перспективи технічного переоснащення

У перспективі передбачається продовження рабіт з реконструкції  сортопрокатного цеху (стану 350), в рамках якої передбачається проведення на проммайданчику цеху будівельно-монтажних робіт з установки нового обладнання  середньосортно-арматурного стану 400/200 та арматурно-дротяного стану 200 сумарною продуктивністю до 2 млн. тонн/рік сортового та фасонного прокату, арматури та катанки. Реалізація проекту передбачається у 2 черги. Обладнання I черги поставлено фірмою «Danieli».

У довгостроковій перспективі планується:

 • продовжити розпочаті у 2008 році роботи зі спорудження нової доменної печі №4 корисним об’ємом 1640 м³ з комплексом допоміжних об’єктів на проммайданчику виведених з експлуатації ДП №11 та ДП №10, в т.ч. спорудження першої черги ділянки приготування та вдмухування пиловугільного палива.
 • перший етап робіт у рамках проекту будівництва нової аглофабрики, який передбачає модернізацію існуючого аглоцеху зі спорудженням кільцевого охолоджувача, систем пилопоглинання та газоочищення, що дозволить підвищити продуктивність аглофабрики та знизити викиди забруднюючих речовин.

Впровадження нових технологій

При проведенні робіт з техпереоснащення та реконструкції поряд з установкою  нових агрегатів та обладнання впроваджуються сучасні ресурсо- та енергозберігаючі технології, які забезпечують високу продуктивність та ефективність виробництва, якість та споживчі якості металопродукції на рівні світових стандартів.

Участь у спільних проектах з техпереоснащення провідних європейських фірм, які постачають сучасне обладнання та технології, забезпечує високий рівень іноваційного розвитку комбінату, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій та гарантує виконання екологічних вимог із захисту навколишнього середовища.

У процесі поточної виробничої діяльності силами технічних служб комбінату спільно з виробничими підрозділами здійснюється постійне удосконалення діючих технологічних процесів виробництва, розроблення та впровадження нових технологій, освоєння нового устаткування.

В аглодоменному виробництві впроваджено наступні нові технології:

 • Використання в агломераційній шіхті кеку глиноземистого (відходи алюмінієвої промисловості) для покращення фізико-хімічних якостей доменного шлаку.
 • Використання в агломераційній шіхті крейдяної крихти. Крейдяну крихту закладали в штабель залізорудної суміші, що дозволило знизити витрати на виробництво агломерату за рахунок заміни вапняка звичайного більш доступною крейдяною крихтою (різниця в ціні близько 12%), та затрати на подрібнення вапняків.
 • Впровадження на агломераційних машинах №№7-12 способу виробництва агломерату, який передбачає механічний вплив на верхній шар спеченого агломерату  після його виходу з-під горну. Використання нового способу виробництва агломерату дозволяє знизити підсмоктування атмосферного повітря біля бортів спікальних візків, збільшити вертикальну швидкість спікання за рахунок підведення до зони горіння більшої кількості повітря (яке містить кисень) в одиницю часу. Очікується збільшення питомої продуктивності агломашин на 7% та зниження витрат твердого палива за рахунок його повного згорання на 1,5 кг/т агломерату.
 • Розроблено та освоєно технологію використання недогарку колчеданного (відходи сульфатнокислого виробництва).
 • Впроваджено безводну літочну масу власного виробництва, що дозволило стабілізувати випуск чавуну.

В сталеплавильному виробництві:

 • В конвертерному цеху опробовано технологію виплавки, позапічного оброблення та розливки киплячої сталі. Технологія впроваджується за схемою «конвертер — УПК — сортова МБЛЗ». Мета: розливка на МБЛЗ відкритим струменем «псевдокиплячих» низьковуглецевих, низькокремнієвих марок сталі. Особливістю технології є використання карбіду кальцію для часткової або повної заміни алюмінію, що традиційно використовується для розкислення сталі з низьким вмістом кремнію. При данному способі виробництва сталі забезпечується розливка «псевдокиплячої» сталі на сортовій МБЛЗ на заготовки січенням 130×130 мм, з забезпеченням потрібного рівня розливки сталі без затягнення розливного стакану, відповідність макроструктури безперервно литих заготівок вимогам ТУ У-2-1222-98, знижується собівартість сталі.
 • У конвертерному цеху впроваджується технологія виплавки, позапічного оброблення та розливки осьової сталі. Технологія впроваджується за схемою  «конвертер — УПК — блюмова МБЛЗ». Мета: розширення сортаменту розливної сталі на МБЛЗ №2, покращення якості осьового металу у порівнянні з існуючою розливкою в злитки. Особливістю технології є використання порошкового дроту з силікокальцієм.
 • Освоєно розливку на МБЛЗ-2 заготівки січенням 350×500 мм, що дозволило виробляти трубну заготівку більших діаметрів (Ø 300-320 мм).
 • Застосування пневматичного вібратору покращеної конструкції дозволило покращити якість безперервно литої заготівки.
 • На МБЛЗ-1 освоєно розливку низькокремнистої напівспокійної сталі марки ст70, що дозволило розширити сортамент продукції, що випускається.
 • Застосування теплоізолюючої суміші марки ТИС-2Мд при розливці сталі на МБЛЗ-1 та промковші зі збільшеною на 100 мм висотою борту дозволило збільшити якість розлитих плавок у серії до 32.
 • Використання на МБЛЗ-1 одноконтурних колекторів водяного охолодження замість водоповітряних двоконтурних. Застосування нових колекторів до зниження якості безперервно литої заготівки не призвело.
 • В умовах діючого виробництва фасонно–ливарного цеху розроблені та засвоєні нові технології та нові види ливарної продукції, спрямовані на зниження собівартості та розширення сортаменту продукції, що випускається:
 • Технологія виплавки жароміцного (хромистого) чавуну з метою забезпечення доменного цеху технологічним обладнанням власного виробництва.
 • З метою забезпечення доменного цеху шлаковими чашами об’ємом 16,5 м³ розроблено проектно-конструкторську документацію.
 • Розроблено проектно-конструкторську документацію, виконано роботи по виготовленню модельного та ливарно-опочного оснащення для виробництва бандажу пічей, що обертаються в цеху випалювання вапна, відпрацьована технологія сушки та заливки зібраних форм в умовах конвертерного цеху.
 • Розроблено технологію та налагоджено виробництво заливних мульд для забезпечення ділянки розливки рідкого чавуну доменного цеху.

У прокатному виробництві:

З метою розширення сортаменту прокатної продукції засвоєно виробництво нових видів прокату:

 • у рейкобалковому цеху — профіль «М-1» для молоткових дробарок аглофабрики (для власних потреб); броневих плит для рудорозмельних млинів січеннями 550×550, 270×290, 215×530, 210×420 мм;
 • в осепрокатному цеху — чорнових профільних заготівок для вагонних осей з безперервно литої заготівки;
 • у новопрокатному цеху — засвоєно виробництво круглої заготівки діаметром 330 мм з безперервно литої заготівки січенням 350×500 мм.

На ділянці оброблення новопрокатного цеху засвоєно технологію проведення ультразвукового контролю якості прокату круглого січення.

© 2003-2018 Корпорацiя «IСД»

Тел.: +38 (044) 389-41-00
Факс: +38 (044) 389-41-11

 
 
Сайт зроблено
у SKS Design, 2009